KONTAKT

Nájdete nás na nasledujúcej adrese:

Gemerská 3, 040 11 Košice

Budova Biznis centra 3 poschodie. 

Mail: 

darina.zozulicova@darmon.sk

Tel kontakt: 

0907 534 208

Telefón: 0907 534 208

Mail:
darina.zozulicova@darmon.sk

Adresa:
Gemerská 3, 040 01, Košice